หน้าหลัก > ประกาศ

ปิดบริการ วันที่ 15 ธ.ค. 61 - 4 ม.ค. 62
        ศูนย์วิทยบริการฯ ปิดบริการ ในวันที่ 21 มีนาคม 2562 ถึงวันที่ 24 มีนาคม 2 ...
2019-03-22 15:28:49
Smart Library Smart
   ศูนย์วิทยบริการ !!       ขอเชิญนักศึกษาร่วมกิจกรรมค้นหากรูรูห้ ...
2019-02-20 14:48:27
ขอเชิญร่วมรอบรมเชิงปฏิบัติการ การอ้างอิงและการเขียนบรรณานุกรมรูปแบบ APA
โครงการบริการวิชาการและส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ดาวน์โหลดเอกสาร(หนังสือเชิญ-โครงการ-กำหนดการ-แบบตอบรั ...
2019-02-04 12:57:03
ปิดบริการ วันที่ 15 ธ.ค. 61 - 4 ม.ค. 62
ศูนย์วิทยบริการฯ ปิดบริการ ในวันที่ 15 ธันวาคม 2561 ถึงวันที่ 4 มกราคม 2562  เนื่องจากปรับปรุงพ ...
2018-12-04 10:30:57
ขอเชิญร่วมคัดเลือกหนังสือเพื่อเสนอซื้อเข้าห้องสมุด ในงาน Library Book Fair ครั้งที่ 2
        ศูนย์วิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการ Library B ...
2019-02-04 13:15:29
ประกาศการเปิด-ปิด บริการการใช้งานศูนย์วิทยบริการฯ
ประกาการเปิด-ปิดบริการของศูนย์วิทยบริการฯ ...
2018-10-11 13:51:11
โครงการ book fair ครั้งที่ 2
งาน Library Book Fair ครั้งที่ 220 - 22 พฤศจิกายน 2561 เปิดให้จองบู๊ทขายสินค้า ฟรี สำหรับนักศึก ...
2018-10-10 12:10:19
ขยายเวลาการเปิดให้บริการ ศูนย์วิทยบริการ ถึง 22.00 น.
        ศูนย์วิทยบริการ "เอาใจคนนอนดึก" ขยายเวลาการเปิดให้บริการวันจัน ...
2018-10-08 09:53:52
ประกาศย้อนหลัง