หน้าหลัก > ประกาศ

ปิดบริการ วันที่ 15 ธ.ค. 61 - 4 ม.ค. 62
ศูนย์วิทยบริการฯ ปิดบริการ ในวันที่ 15 ธันวาคม 2561 ถึงวันที่ 4 มกราคม 2562  เนื่องจากปรับปรุงพ ...
2018-12-04 10:30:57
ขอเชิญร่วมคัดเลือกหนังสือเพื่อเสนอซื้อเข้าห้องสมุด ในงาน Library Book Fair ครั้งที่ 2
        ศูนย์วิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการ Library B ...
2018-11-01 16:10:53
ประกาศการเปิด-ปิด บริการการใช้งานศูนย์วิทยบริการฯ
ประกาการเปิด-ปิดบริการของศูนย์วิทยบริการฯ ...
2018-10-11 13:51:11
โครงการ book fair ครั้งที่ 2
งาน Library Book Fair ครั้งที่ 220 - 22 พฤศจิกายน 2561 เปิดให้จองบู๊ทขายสินค้า ฟรี สำหรับนักศึก ...
2018-10-10 12:10:19
ขยายเวลาการเปิดให้บริการ ศูนย์วิทยบริการ ถึง 22.00 น.
        ศูนย์วิทยบริการ "เอาใจคนนอนดึก" ขยายเวลาการเปิดให้บริการวันจัน ...
2018-10-08 09:53:52
เอกสารประกอบการบรรยายโครงการสัมมนาห้องสมุดกับการออกแบบกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในยุคดิจิทัล
เนือหาการอบรม        • การออกแบบการอ่านในยุคดิจิทัล.pptxประวัติวิทยากร ...
2018-06-15 10:09:05
ลงทะเบียนสัมมนาทางวิชาการเรื่อง ห้องสมุดกับการออกแบบกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในยุคดิจิทัล
สมัครเข้าร่วมโครงการตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าร่วมดาวน์โหลด รายละเอียดโครงการกำหนดการ.pdfโครงการจัดสัมมนา ...
2018-04-19 09:56:44
ลงทะเบียนอบรมเชิงปฏิบัติการ การอ้างอิงและการเขียนบรรณานุกรมรูปแบบ APA สำหรับวิทยานิพนธ์และการทำวิจัย R2R
โครงการบริการวิชาการและส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ประจำปีงบประมาณ 2561รายละเอียดหลักสูตรสามารถดาวน์โหลด ...
2018-04-18 14:43:33
ประกาศย้อนหลัง