หน้าหลัก > ประกาศ

ประกาศการเปิด-ปิด บริการการใช้งานศูนย์วิทยบริการฯ
ประกาการเปิด-ปิดบริการของศูนย์วิทยบริการฯ ...
2018-10-11 13:51:11
โครงการ book fair ครั้งที่ 2
งาน Library Book Fair ครั้งที่ 220 - 22 พฤศจิกายน 2561 เปิดให้จองบู๊ทขายสินค้า ฟรี สำหรับนักศึก ...
2018-10-10 12:10:19
ขยายเวลาการเปิดให้บริการ ศูนย์วิทยบริการ ถึง 22.00 น.
        ศูนย์วิทยบริการ "เอาใจคนนอนดึก" ขยายเวลาการเปิดให้บริการวันจัน ...
2018-10-08 09:53:52
เอกสารประกอบการบรรยายโครงการสัมมนาห้องสมุดกับการออกแบบกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในยุคดิจิทัล
เนือหาการอบรม        • การออกแบบการอ่านในยุคดิจิทัล.pptxประวัติวิทยากร ...
2018-06-15 10:09:05
ลงทะเบียนสัมมนาทางวิชาการเรื่อง ห้องสมุดกับการออกแบบกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในยุคดิจิทัล
สมัครเข้าร่วมโครงการตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าร่วมดาวน์โหลด รายละเอียดโครงการกำหนดการ.pdfโครงการจัดสัมมนา ...
2018-04-19 09:56:44
ลงทะเบียนอบรมเชิงปฏิบัติการ การอ้างอิงและการเขียนบรรณานุกรมรูปแบบ APA สำหรับวิทยานิพนธ์และการทำวิจัย R2R
โครงการบริการวิชาการและส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ประจำปีงบประมาณ 2561รายละเอียดหลักสูตรสามารถดาวน์โหลด ...
2018-04-18 14:43:33
แจ้งผู้เข้าร่วมกิจกรรม โครงการ ห้องสมุด 4.0 ชวนคู่หูมาเป็น GuRu
        แจ้งนักศึกษาที่สมัครร่วมแข่งขัน "ชวนคู่หูเป็น GURU ห้องสมุด" ม ...
2018-04-19 09:55:45
ประกาศย้อนหลัง