หน้าหลัก > ประกาศ > ศูนย์วิทยบริการ > เอกสารประกอบการบรรยายโครงการสัมมนาห้องสมุดกับการออกแบบกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในยุคดิจิทัล
เอกสารประกอบการบรรยายโครงการสัมมนาห้องสมุดกับการออกแบบกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในยุคดิจิทัล

ผู้ดูแลเว็บ admin
2018-06-15 10:09:05


เนือหาการอบรม

        • การออกแบบการอ่านในยุคดิจิทัล.pptx

ประวัติวิทยากร

        • ชญาน์พิมพ์ ภรจตุรพรชัย.doc

        • อรศรี บาเล็นซิเอก้า ฮอนโนว์.docx

        • ผศ.ดร.ประภาส-ภาวินันท์.doc