หน้าหลัก > ประกาศ > ศูนย์วิทยบริการ > รายละเอียดโครงการ Book Fair
รายละเอียดโครงการ Book Fair

ผู้ดูแลเว็บ admin
2018-01-30 15:03:28


Library Book Fair

17 -19 มกราคม 2561

ณ ชั้นลอย อาคารสำนักงานอธิการบดีและศูนย์วิทยบริการ

      ชอเชิญอาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรร่วมคัดเลือกหนังสือเพื่อเสนอให้ห้องสมุดจัดซื้อด้วยงบประมาณปี 2561 และเลือกซื้อหนังสือในราคาลดพิเศษ จากร้านค้าและสำนักพิมพ์ชั้นนำ ร่วมสนุกกับกิจกรรมชิงรางวัลตลอดงาน

17 มกราคม 2561

          9.00 – 9.30 น.           พิธีเปิดงานและมอบรางวัลผู้เข้าใช้งานห้องสมุดสูงสุด ผู้ใช้งานบริการยืมคืนสูงสุด

          9.30 - 17.00 น.          คัดเลือกหนังสือเพื่อเสนอให้ห้องสมุดจัดซื้อ และเลือกซื้อหนังสือราคาลดพิเศษจากร้านค้าและสำนักพิมพ์ชั้นนำ

                  - ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย                       - ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

                  - ร้านนายอินทร์ (บริษัทอมรินทร์ บุ๊ค เซ็นเตอร์ จำกัด)        - บริษัทคิโนะคูนิยะ

                  - บริษัทนิวโนวเลจ อินฟอร์มเมชั่น จำกัด                      - บริษัทเดอะรีดเดอร์เพรส จำกัด

                  - สื่อสร้างสรรค์บุ๊คเซ็นเตอร์                                 - ไทยควอลิตี้บุ๊คส์

                  - ห้างหุ้นส่วนจำกัดสารพันธ์ศึกษา                            - บริษัทเฟรนด์ลื่บุ๊คส์ จำกัด

          10.00 - 16.00 น.          กิจกรรมสมุดทำมือ


18 มกราคม 2561

          8.00 - 17.00 น.         คัดเลือกหนังสือเพื่อเสนอให้ห้องสมุดจัดซื้อ และเลือกซื้อหนังสือราคาลดพิเศษจากร้านค้าและสำนักพิมพ์ชั้นนำ

          13.00 – 16.00 น.        กิจกรรมเพ้นท์เสื้อโดย อาจารย์ไชยพันธุ์ ธนากรวัจน์


19 มกราคม 2561

          8.00 - 17.00 น.        คัดเลือกหนังสือเพื่อเสนอให้ห้องสมุดจัดซื้อ และเลือกซื้อหนังสือราคาลดพิเศษจากร้านค้าและสำนักพิมพ์ชั้นนำ


     สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : คุณจุฑารัตน์ โทร. 02 160 1248, 02 160 1155 หรือ download รายละเอียดได้ที่ LibraryBookFair.pdf