Home > News > PR News > Invited to attend 2nd Library Book Fair
Invited to attend 2nd Library Book Fair

ผู้ดูแลเว็บ admin
2018-11-14 12:52:43

        ศูนย์วิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการ Library Book Fair ครั้งที่ 2   ในวันที่ 20 – 22 พฤศจิกายน 2561 เวลา 9.00 – 17.00 น. โดยโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้อาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรได้มีโอกาสคัดเลือกหนังสือจากสำนักพิมพ์และร้านค้าต่างๆได้โดยตรง เพื่อเสนอให้ศูนย์วิทยบริการพิจารณาจัดซื้อได้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้บริการ โดยร่วมคัดเลือกหนังสือจากร้านค้าในงาน ส่งเป็นรายชื่อให้ทางศูนย์วิทยบริการจัดซื้อไว้ให้บริการ ในปีงบประมาณ 2562 หรือเลือกซื้อหนังสือที่ชื่นชอบเป็นการส่วนตัว ในราคาลดพิเศษจากร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ   ในกิจกรรมเตรียมพบนักเขียนและงานเสวนาหนังสือน่าอ่าน ชิม ช้อป ตลอดงานกับร้านค้าฝีมือนักศึกษา และกิจกรรมร่วมสนุกแจกของรางวัลตลอดงาน ณ ศูนย์วิทยบริการ ชั้นลอย อาคารสำนักงานอธิการบดีและศูนย์วิทยบริการ    

หมายเหตุ: การสั่งซื้อหนังสือเข้าห้องสมุด  

     - จำกัดจำนวนอาจารย์สามารถสั่งได้ไม่เกิน 3 ชื่อเรื่อง 

     - นักศึกษา 1 ชื่อเรื่อง และขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาหนังสือวิชาการที่ตรงกับสาขาวิชาของผู้สั่งซื้อก่อนหนังสือประเภทบันเทิง