ติดตามผลงานเราได้ที่ :

FacebooktweeterYoutubegoogle

ข่าวประชาสัมพันธ์ :

สำนักวิทยบริการฯได้จัดโครงการอบรมโครงการประชาสัมพันธ์สร้างภาพลักษณ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์

อ่านต่อ

วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพนำผู้อบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล เข้าเยี่ยมชมศูนย์วิทยบริการ

อ่านต่อ

07. 2017