หน้าหลัก > ข่าว > ประมวลภาพกิจกรรม
ประมวลภาพกิจกรรม

กิจกรรมเบรคบ่ายพาเพลิน "ขนมช่อม่วง"
        วันที่ 22 มีนาคม 2561 ศูนย์วิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเท ...
2018-03-23 15:47:07
โครงการจัดทำห้องสมุดเพื่อส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ของชุมชน อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม
        เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2561 ศูนย์วิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสา ...
2018-03-14 15:35:50
ประชุมบุคลากรด้านการปฏิบัติงาน เพื่อให้บุคลากรรับทราบและปฏิบัติงานไปในทิศทางเดียวกัน
        วันที่ 6 มีนาคม 2561 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นำโดย ผู้ช่วยศา ...
2018-03-07 14:08:56
อบรมการใช้งาน Library Link
        วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 ศูนย์วิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสาร ...
2018-03-02 17:26:23
อบรมการใช้งาน EBSCO Discovery Service
        วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561ศูนย์วิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารส ...
2018-03-02 13:58:07
เตรียมความพร้อม จัดโครงการประกวดอาภรณ์งามตามกรุงรัตนโกสินทร์
        วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 ศูนย์วิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสาร ...
2018-03-02 10:41:43
โครงการส่งเสริมการอ่านและทักษะการเรียนรู้ กิจกรรมแต่งห้องสวยด้วยกระบองเพชร
        วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 ศูนย์วิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสาร ...
2018-03-07 14:10:40
การสัมมนาเครือข่ายสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศไทย ครั้งที่ 7
        วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ เกตุฉาย ...
2018-02-26 10:14:05
มูลนิธิการศึกษาเพื่อสันติภาพพระธรรมปิฏกฯ อบรมโครงการส่งเสริมจริยธรรมและคุณธรรม
        วันนี้ ( 6 กุมภาพันธ์ 2561 ) มูลนิธิการศึกษาเพื่อสันติภาพพระธรรมปิฏ ...
2018-02-26 10:03:24
ยินดีต้อนรับอธิการบดีและคณะผู้บริหารจาก Sahmyook Health University College ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้
        วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 ศูนย์วิทยบริการ ต้อนรับอธิการบดีและคณะผู้บริหาร ...
2018-02-05 10:13:00
ข่าวย้อนหลัง