หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมเพ้นท์เสื้อสไตล์ไชยพันธุ์
        วันที่ 18 มกราคม 2561 ศูนย์วิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเท ...
2018-01-30 15:19:37
คณะผู้บริหารสถาบันต่างๆ จากประเทศจีน ให้เกียรติเข้าเยี่ยมชมศูนย์วิทยบริการ
        วันที่ 17 มกราคม 2561 คณะผู้บริหารสถาบันต่างๆ จากประเทศจีน ให้เกียรติเข้ ...
2018-01-30 15:21:28
ท่านอธิการบดี รศ. ดร.ฤาเดช เกิดวิชัย เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมโครงการ Book Fair
        วันที่ 17 มกราคม 2561 ศูนย์วิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสา ...
2018-01-30 15:22:47
รศ.ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา และร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน Library Book Fair
        ขอเชิญร่วมต้อนรับ รศ.ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุน ...
2018-01-15 13:33:23
โครงการประกวดสุดยอดพลังงานไทยระดับสากล ประจำปี 2018
                วันที่ 10 มกราคม 2561 รองศาสตราจารย์ ดร ...
2018-01-15 12:05:45
ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักฯ ครั้งที่ 3/2560
     วันที่ 22 ธันวาคม 2560 ทางสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดประชุมคณะกรร ...
2017-12-25 10:22:39
ประชุมกลุ่ม KM งานห้องสมุดแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 2
        วันที่ 21 ธันวาคม 2560 กลุ่ม KM งานห้องสมุด ได้จัดประชุมกลุ่มแลกเปลี่ยนเ ...
2017-12-22 14:48:07
การเตรียมความพร้อมและเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการป้องกันอัคคีภัย
        เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2560 ทางกองกลางสำนักงานอธิการบดีได้จัดอบรมการเตรี ...
2017-12-22 14:12:44
ภาพโครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีและโครงการส่งเสริมการปฏิบัติตนให้เป็นไปตามจรรยาบรรณ
        วันที่ 18-19 ธันวาคม 2560 ทางสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดโ ...
2017-12-22 13:04:45
ประชุม KM กลุ่มงานห้องสมุด
      วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 ประชุม KM กลุ่มงานห้องสมุด (ถอดบทเรียนการปฏิบัติงาน) ณ ...
2017-12-04 10:34:37
ข่าวปัจจุบัน