หน้าหลัก > ข่าว > ประมวลภาพกิจกรรม
ประมวลภาพกิจกรรม

กิจกรรม "รดน้ำขอพรนายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ"
        วันนี้ (25 เมษายน 2561) ผู้บริหารและบุคลากรสำนักวิทยาบริการและเทคโนโลยีส ...
2018-04-30 15:45:59
เก็บตกภาพโครงการประกวดอาภรณ์งามตามกรุงรัตนโกสินทร์
        เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2561 ศูนย์วิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสา ...
2018-04-17 13:33:54
บุคลากรศูนย์วิทยบริการ จัดตกแต่งเตรียมพร้อมสถานที่ ของโครงการประกวดอาภรณ์งามตามกรุงรัตนโกสินทร์
         วันนี้ (5 เมษายน 2561) บุคลากรศูนย์วิทยบริการ จัดตกแต่งเตรียมพร้อม ...
2018-04-09 11:14:31
โครงการสัมมนาเครือข่ายองค์กรการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา (Mini UKM) ครั้งที่ 18
      วันที่ 4-5 เมษายน 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นเจ้าภาพดำเนินการโครงการส ...
2018-04-09 11:09:13
น.ศ.ป.โท หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมและการจัดการ เข้าเยี่ยมชมห้องหอจดหมายเหตุ
        วันที่ 31 มีนาคม 2561 ผศ.ปรเมษฐ์ แสงอ่อน นำนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรการจ ...
2018-04-02 14:52:32
โครงการ Library 4.0 กิจกรรม "ชวนคู่หูมาเป็นกูรูห้องสมุด"
        วันที่ 28 มีนาคม 2561 ศูนย์วิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเท ...
2018-03-30 14:13:35
อบรมเชิงปฏิบัติการ การอ้างอิงและการเขียนบรรณานุกรมรูปแบบ APA สำหรับวิทยานิพนธ์และการทำวิจัย R2R รุ่นที่ 1”
       วันที่ 26 มีนาคม 2561 ศูนย์วิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ...
2018-03-27 15:36:48
กิจกรรมเบรคบ่ายพาเพลิน "ขนมช่อม่วง"
        วันที่ 22 มีนาคม 2561 ศูนย์วิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเท ...
2018-03-23 15:47:07
โครงการจัดทำห้องสมุดเพื่อส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ของชุมชน อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม
        เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2561 ศูนย์วิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสา ...
2018-03-14 15:35:50
ข่าวย้อนหลัง