หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประชุม KM กลุ่มห้องสมุด เรื่องเทคนิคการใช้ Library Link
ประชุม KM กลุ่มห้องสมุด เรื่องเทคนิคการใช้ Library Link

ผู้ดูแลเว็บ admin
2019-01-14 12:35:37


         บุคคลากรศูนย์วิทยบริการ ประชุม KM กลุ่มห้องสมุด เรื่องเทคนิคการใช้ Library Link อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อสนับสนุนการให้บริการเชิงรุก