หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประชุมติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานจัดการความรู้ ของกลุ่มความรู้สายสนับสนุนวิชาการครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2562
ประชุมติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานจัดการความรู้ ของกลุ่มความรู้สายสนับสนุนวิชาการครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2562

ผู้ดูแลเว็บ admin
2019-01-14 10:48:35


        สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานจัดการความรู้ ของกลุ่มความรู้สายสนับสนุนวิชาการครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2562