หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประชุม KM กลุ่มงานห้องสมุด
ประชุม KM กลุ่มงานห้องสมุด

ผู้ดูแลเว็บ admin
2017-12-04 10:34:37

      วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 ประชุม KM กลุ่มงานห้องสมุด (ถอดบทเรียนการปฏิบัติงาน) ณ ห้องประชุมสื่อโสตทัศน์ ชั้น 4 ศูนย์วิทยบริการ