หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ท่านอธิการบดี รศ. ดร.ฤาเดช เกิดวิชัย เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมโครงการ Book Fair
ท่านอธิการบดี รศ. ดร.ฤาเดช เกิดวิชัย เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมโครงการ Book Fair

ผู้ดูแลเว็บ admin
2018-01-30 15:22:47

        วันที่ 17 มกราคม 2561 ศูนย์วิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการ Library Book Fair และได้รับเกียรติจากท่านอธิการบดี รองศาสตราจารย์ ดร.ฤาเดช เกิดวิชัย เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม ร่วมกับคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัย โดยมีผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ เกตุฉาย กล่าวรายงาน โดยกิจกรรมจะจัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 17 ถึง 19 มกราคม 2561 เวลา 8.00 – 17.00 น. ณ ศูนย์วิทยบริการ ชั้นลอย อาคารสำนักงานอธิการบดีและศูนย์วิทยบริการ เพื่อให้อาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรให้มีโอกาสคัดเลือกหนังสือจากสำนักพิมพ์และร้านค้าต่างๆ ได้โดยตรงเพื่อเสนอให้ศูนย์วิทยบริการพิจารณาจัดซื้อได้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้