หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > การเตรียมความพร้อมและเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการป้องกันอัคคีภัย
การเตรียมความพร้อมและเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการป้องกันอัคคีภัย

ผู้ดูแลเว็บ admin
2017-12-22 14:12:44

        เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2560 ทางกองกลางสำนักงานอธิการบดีได้จัดอบรมการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินประจำปี ในการอบรมครั้งนี้เป็นการเตรียมความพร้อมและเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการป้องกันอัคคีภัย เนื่องจากอัคคีภัยจะนำมาซึ่งการสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สิน ซึ่งมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่หน่วยงานต่างๆของมหาวิทยาลัยจะต้องมีความพร้อมและรับมือกับเหตุอัคคีภัยที่เกิดขึ้น โดยมีวิทยากรจากสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สามเสนมาซักซ้อมและจำลองเหตุการณ์ให้แก่บุคลากรของศูนย์วิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอุปกรณ์ต่างๆในการดับเพลิง สำหรับการฝึกซ้อมใน ครั้งนี้ ทางสำนักวิทยบริการและเทคโลยีสารสนเทศ นำโดยท่านอาจารย์ ดร. กัญญ์รัชการย์ นิลวรรณ รองผู้อำนวยการศูนย์วิทยบริการ และบุคลากรเข้าร่วมการอบรมร่วมกับเจ้าหน้าที่ของมหาลัยของหน่วยงานต่างๆเพื่อการเข้าถึงพื้นที่ระงับเหตุและให้ความช่วยเหลือและอพยพได้ทันท่วงทีรวมไปถึงรักษาชีวิตและทรัพย์สินของทางราชการให้ได้มากที่สุด