หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประชุมกลุ่ม KM งานห้องสมุดแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 2
ประชุมกลุ่ม KM งานห้องสมุดแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 2

ผู้ดูแลเว็บ admin
2017-12-22 14:48:07

        วันที่ 21 ธันวาคม 2560 กลุ่ม KM งานห้องสมุด ได้จัดประชุมกลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุมสื่อโสตทัศน์ ชั้น 4 ศูนย์วิทยบริการ