หน้าหลัก > ข่าว > ฐานข้อมูลที่สามารถใช้งานโดยไม่ผ่านVPN > eBook Academic Collection
eBook Academic Collection

ผู้ดูแลเว็บ admin
2020-04-08 15:14:28

      EBook Academic Collectionเป็นฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ มีรายชื่อ eBooks จำนวนมากกว่า 140,000 รายชื่อที่ครอบคลุมสหสาขาวิชา ทุกคณะทางการศึกษารวมถึงด้าน ศิลปะ ธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ การศึกษา ศิลปะภาษา วรรณคดีวิจารณ์ การแพทย์ ศิลปะการแสดง ปรัชญา บทกวี รัฐศาสตร์ ศาสนา สังคมศาสตร์ เทคโนโลยีและวิศวกรรมและอื่น ๆ อีกมากมาย
      - https://search.ebscohost.com
      - การใช้งานนอกสถาบันสามารถ access ด้วย
User : ssru
Password : library@2562

      สอบถามรายละเอียดได้ที่ : m.me/ssru.library