หน้าหลัก > ข่าว > ฐานข้อมูลที่สามารถใช้งานโดยไม่ผ่านVPN > ฐานข้อมูล Gale: Health and Wellness สำนักพิมพ์ Gale เปิดให้เข้าถึงฐานข้อมูลวารสาร Periodicals ตามสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการระบาดของไวรัส “โควิด-19”
ฐานข้อมูล Gale: Health and Wellness สำนักพิมพ์ Gale เปิดให้เข้าถึงฐานข้อมูลวารสาร Periodicals ตามสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการระบาดของไวรัส “โควิด-19”

ผู้ดูแลเว็บ admin
2020-04-28 21:36:20

ฐานข้อมูล Gale: Health and Wellness

        สำนักพิมพ์ Gale เปิดให้เข้าถึงฐานข้อมูลวารสาร Periodicals ตามสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการระบาดของไวรัส “โควิด-19”

        เพื่อเป็นประโยชน์แก่คณาจารย์, นักวิจัย, นิสิตนักศึกษา ตลอดจนผู้ที่สนใจ สามารถใช้งานได้ไม่จำกัดจำนวนผู้ใช้, สามารถแปลเนื้อหาเป็นภาษาไทยได้, เชื่อมต่อกับ GoogleDrive และ Microsoft OneDrive ของผู้ใช้ได้, รองรับกับ Google Classroom, มีบรรณานุกรมอัตโนมัติ, และสามารถใช้งานได้ทุกที่ทุกเวลา


สอบถามรายละเอียดได้ที่ : m.me/ssru.library