หน้าหลัก > ข่าว > วารสารใหม่ประจำสัปดาห์ > เมืองไทยประกันชีวิต สร้างมิติใหม่ ดูแลสุขภาพแบบเจาะลึกถึงดีเอ็นเอ (2560, สิงหาคม)
เมืองไทยประกันชีวิต สร้างมิติใหม่ ดูแลสุขภาพแบบเจาะลึกถึงดีเอ็นเอ (2560, สิงหาคม)

ผู้ดูแลเว็บ admin
2018-02-14 15:46:45

เมืองไทยประกันชีวิต สร้างมิติใหม่ ดูแลสุขภาพแบบเจาะลึกถึงดีเอ็นเอ (2560, สิงหาคม). การ           เงินธนาคาร.(424). 58-59.

    

     เมืองไทยประกันชีวิต ได้สร้างโครงการใหม่ 2 โครงการ ได้แก่ myThaiDNA และ Health at Home เพื่อสร้างปรากฏการณ์ใหม่ด้านการดูแลสุขภาพผ่านนวัตกรรม ผลิตภัณฑ์ และบริการที่หลากหลาย โดยโครงการ myThaiDNA เป็นการตรวจ DNA เพื่อหาความเหมาะสมทางด้านโภชนาการ ในราคาที่ไม่สูงนัก และยังมีแอพพลิเคชั่นที่รายงานข้อมูลเฉพาะบุคคลที่แนะนำในการดูแลรักษาสุขภาพ การรับประทาน และการออกกำลังกายที่เหมาะสม ส่วนโครงการ Health at Home เป็นการให้บริการดูแลผ้สูงอายุและผู้ป่วยที่บ้าน แบบ Home Care โดยทีมงานผู้ดูแลที่มีมาตรฐาน เชื่อถือได้