หน้าหลัก > ข่าว > บทความที่น่าสนใจ > 4 HEALTHY BUSINESS ได้ดีเพราะมี covid – 19
4 HEALTHY BUSINESS ได้ดีเพราะมี covid – 19

ผู้ดูแลเว็บ admin
2020-11-17 10:52:02

สุกัญญา ต๊ะพันธ์. (2563, กันยายน). 4 HEALTHY BUSINESS ได้ดีเพราะมี covid – 19.                           Business+. (379). 70-73
            ทุกวิกฤตมีโอกาสใครมองเห็นโอกาสคือผู้รอดชีวิตจากโควิด -19 นอกจากจะเป็นผู้ทำลายล้างแล้วยังสามารถเป็นผู้สร้างทำให้เกิดกระบวนการนวัตกรรมใหม่ ๆ เข้ามาเพื่อพยุงชีวิตจนทำให้หลายองค์กรสามารถกลับมายืนหยัดเหนือโควิด -19