หน้าหลัก > ข่าว > บทความที่น่าสนใจ > การลดขยะอาหารด้วยบรรจุภัณฑ์ที่ใช้งานอยู่
การลดขยะอาหารด้วยบรรจุภัณฑ์ที่ใช้งานอยู่

ผู้ดูแลเว็บ admin
2020-11-17 10:56:55

(2563, กันยายน). การลดขยะอาหารด้วยบรรจุภัณฑ์ที่ใช้งานอยู่. Foodtechnology. 74(9) : 60-          64

            อีกแง่มุมหนึ่งของการถนอมอาหาร (เนื้อหาของหน่วยงานสุดท้ายในการผลิตอาหาร) คือบรรจุภัณฑ์อาหาร ไม่ว่าจะใช้แก้วโลหะกระดาษพลาสติกหรือวัสดุหลายชนิดการออกแบบบรรจุภัณฑ์หลัก (เช่นที่สัมผัสกับอาหาร / เครื่องดื่ม) จะพิจารณาถึงความต้องการในการป้องกันข้อมูลและการตลาดขผลิตภัณฑ์อาหารเฉพาะเพื่อ จำกัด เศษอาหาร