หน้าหลัก > ข่าว > บทความที่น่าสนใจ > เมดอินไทยแลนด์ จุดขายที่ตลาดทั่วโลกยอมรับ
เมดอินไทยแลนด์ จุดขายที่ตลาดทั่วโลกยอมรับ

ผู้ดูแลเว็บ admin
2020-11-17 11:03:00

(2563, ตุลาคม). เมดอินไทยแลนด์ จุดขายที่ตลาดทั่วโลกยอมรับ. Strategy + Marketing.                       20(222) :  118-120

            สินค้าไทยขึ้นชื่อในเรื่องของคุณภาพวัตถุดิบและการผลิตที่ได้รับการยอมรับระดับสากล  การใช้ Country Brand เป็นจุดขายจึงยังเป็นจุดแข็งที่ผู้ประกอบการชาวไทยได้เปรียบในตลาดโลก และผู้บริโภคส่วนใหญ่ให้ความสำคัญกับสุขภาพการดูแลตนเอง สินค้ากลุ่มอาหารและสินค้าเกษตรของไทยจึงยังมีอัตราส่งออกที่น่าสนใจ เมดอินไทยแลนด์ยังคงเป็นสินค้าที่ได้รับความนิยม