หน้าหลัก > ข่าว > วารสารใหม่ประจำสัปดาห์ > แนวทางการพัฒนาเพื่อเสริมสร้างศักยภาพชุมชนและท้องถิ่น “ในศตวรรษที่ 21”
แนวทางการพัฒนาเพื่อเสริมสร้างศักยภาพชุมชนและท้องถิ่น “ในศตวรรษที่ 21”

ผู้ดูแลเว็บ admin
2018-02-13 09:53:56


อนุชา ม่วงใหญ่. (2559, กันยายน-ธันวาคม).  แนวทางการพัฒนาเพื่อเสริมสร้างศักยภาพ                 ชุมชนและท้องถิ่น “ในศตวรรษที่ 21”.  วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย.           6(3).  12-26.

       


    

      ในคนที่มีสุขภาพทั่วไปดี ไม่มีโรคประจำตัว และไม่มีอาการเจ็บป่วยรุนแรง อาการชีพจรเต้นเร็ว ส่วนใหญ่มักเกิดจากโรคพิษจากไทรรอยด์หรือคอพอกเป็นพิษซึ่งบางครั้งอาจไม่มีอาการรุนแรง ส่วนวิธีบำบัดรักษาโรคนี้ มีให้เลือก 3 ทาง  คือ การกินยาต้านไทรรอยด์ การผ่าตัด และการให้น้ำแร่รังสี