หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > รายชื่อผู้ได้รับรางวัลการประกวดภาพถ่าย "มนต์เสน่ห์อาเซียน"
รายชื่อผู้ได้รับรางวัลการประกวดภาพถ่าย "มนต์เสน่ห์อาเซียน"

ผู้ดูแลเว็บ admin
2017-08-17 13:50:53

      โครงการห้องสมุดมีชีวิต (ผู้ที่ได้รับรางวัลสามารถติดต่อขอรับรางวัลในวันที่ 16 สิงหาคม 2560 ที่ศูนย์วิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ)