หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ศูนย์วิทยบริการประชุมติดตามการปฏิบัติงานและวางแผนการทำงาน Work From Home ครั้งที่ 6
วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ศูนย์วิทยบริการประชุมติดตามการปฏิบัติงานและวางแผนการทำงาน Work From Home ครั้งที่ 6

ผู้ดูแลเว็บ admin
2020-05-08 10:05:35

        วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ศูนย์วิทยริการประชุมติดตามการปฏิบัติงานและวางแผนการทำงาน Work From Home ครั้งที่ 6 นำโดย อาจารย์ ดร.กัญญ์รัชการย์ เลิศอมรศักดิ์ รองผู้อำนวยการศูนย์วิทยบริการ โดยใช้ แอปพลิเคชัน Google Meet