หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > แข่งขันการสืบค้นสารสนเทศออนไลน์ โดยแข่งขันผ่านระบบ google meet
แข่งขันการสืบค้นสารสนเทศออนไลน์ โดยแข่งขันผ่านระบบ google meet

ผู้ดูแลเว็บ admin
2021-02-03 13:06:36

กติกาการแข่งขัน

          แข่งขันการสืบค้นสารสนเทศออนไลน์ โดยแข่งขันผ่านระบบ google meet และทำแบบทดสอบออนไลน์ ทั้งนี้ใช้ระบบสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุด (OPAC) http://www.e-lib.ssru.ac.th:8080/liberty/libraryHome.do  เพื่อค้นหาคำตอบในการแข่งขัน

          1. ผู้เข้าร่วมแข่งขันต้องเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาล้ยราชภัฏสวนสุนันทา โดยไม่จำกัดชั้นปี

          2. การแข่งขันรอบแรก วันที่ 23 มีนาคม 2564 เวลา 8.45 น.เป็นต้นไป  โดยแข่งขันผ่านระบบ google meet  พร้อมทำแบบทดสอบออนไลน์ จะมีคำถาม 30 ข้อ ใช้เวลา 45 นาที ทั้งนี้ใช้ระบบสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุด (OPAC) ค้นหาคำตอบจากโจทย์ที่ให้ ผู้เข้าแข่งขันที่มีคะแนนสูงสุด 10 อันดับแรก จะได้รับสิทธิ์ในการเข้าแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ

          3. การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ  จำนวน 10 คน โดยแข่งขันผ่านระบบ google meet  พร้อมทำแบบทดสอบออนไลน์ จะมีคำถาม 10 ข้อ ใช้เวลา 30 นาที ทั้งนี้ใช้ระบบสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุด (OPAC) ค้นหาคำตอบจากโจทย์ที่ให้  การตัดสินผู้ทำคะแนนมากที่สุดและใช้เวลาในการตอบเร็วสุด คือผู้ชนะเลิศรับรางวัล ทุนการศึกษา 2,000 บาท (สองพันบาทถ้วน)

          4. สมัครเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 17 มีนาคม 2564 รับสมัคร (จำนวนจำกัด 50 คน)

          5.ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ เบอร์โทร 02-160-1246

รางวัลการแข่งขัน

               รางวัลชนะเลิศจำนวน 1                      จำนวน 1 รางวัล                  2,000   บาท 

               รางวัลรองชนะเลิสอันดับ 1                จำนวน 1 รางวัล                   1,500    บาท

               รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2               จำนวน  1 รางวัล                 1,000    บาท

               รางวัลชมเชย                                     จำนวน  2 รางวัล                   500    บาท