หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ปรับการให้บริการ เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติในการป้องกันการแพร่ระบาด COVID-19 งดให้บริการพื้นที่ห้องสมุด
ปรับการให้บริการ เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติในการป้องกันการแพร่ระบาด COVID-19 งดให้บริการพื้นที่ห้องสมุด

ผู้ดูแลเว็บ admin
2021-01-05 12:02:04

ศูนย์วิทยบริการ ปรับการให้บริการ 

เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติในการป้องกันการแพร่ระบาด COVID-19

---- งดให้บริการพื้นที่ห้องสมุด ----


หนังสือทุกเล่มที่ยืม!!

         จะได้รับยกเว้นค่าปรับระหว่างวันที่ 28 ธ.ค. 2563 ถึง 31 ม.ค. 2564 และ เลื่อนกำหนดส่งคืนเป็น วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564