หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมการขับเคลื่อนการปรับปรุงเว็บไซต์ภาษาอังกฤษ
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมการขับเคลื่อนการปรับปรุงเว็บไซต์ภาษาอังกฤษ

ผู้ดูแลเว็บ admin
2018-10-04 14:45:19


         วันที่ 3 ตุลาคม 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ เกตุฉาย ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมการขับเคลื่อนการดำเนินการปรับปรุงเว็บไซต์ภาษาอังกฤษ ให้กับนักวิชาการคอมพิวเตอร์และบุคลากรของสำนักฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหารือถึงแผนงานในเบื้องต้นของการปรับปรุงข้อมูลในเว็บไซต์ และข่าวประชาสัมพันธ์ของแต่ละหน่วยงาน เพื่อเตรียมรายงานความคืบหน้าต่อที่ประชุมคณะกรรมการมหาวิทยาลัย ณ  ห้อง Training Room 4