หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ "อบรมทำเจลแอลกอฮอล์ล้างมืออย่างถูกหลักโดยผู้เชี่ยวชาญ" ฟรี!!! ไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ "อบรมทำเจลแอลกอฮอล์ล้างมืออย่างถูกหลักโดยผู้เชี่ยวชาญ" ฟรี!!! ไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ

ผู้ดูแลเว็บ admin
2020-03-26 09:44:43

ร่วมส่งเสริมและสนับสนุนมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19

        ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ "อบรมทำเจลแอลกอฮอล์ล้างมืออย่างถูกหลักโดยผู้เชี่ยวชาญ" ฟรี!!! ไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆในวันที่ 9 มีนาคม 2563 เวลา 9.00-12.00 น.ณ ชั้นลอย อาคารสำนักงานอธิการบดีและศูนย์วิทยบริการ จัดโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

สำรองที่นั่งได้ที่คุณสิริพร โทร. 02-1601157