หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > วันที่ 9 มีนาคม 2563 ศูนย์วิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการอบรมทำเจลแอลกอฮอล์ล้างมืออย่างถูกหลัก
วันที่ 9 มีนาคม 2563 ศูนย์วิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการอบรมทำเจลแอลกอฮอล์ล้างมืออย่างถูกหลัก

ผู้ดูแลเว็บ admin
2020-03-26 09:47:55

        วันที่ 9 มีนาคม 2563 ศูนย์วิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการอบรมทำเจลแอลกอฮอล์ล้างมืออย่างถูกหลักโดยผู้เชี่ยวชาญ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิริลักษณ์ เกตุฉาย ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กล่าวเปิดงาน ซึ่งได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.พลอยทราย โอฮาม่า อาจารย์ประจำสาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พร้อมทีมงานและนักศึกษาสาขาวิชาเคมี เป็นวิทยากร การจัดกิจกรรมครั้งนี้เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ความรู้ความเข้าใจ ในการทำเจลล้างมือด้วยแอลกอฮอล์ และเพื่อจะเป็นประโยชน์ในการนำไปใช้และป้องกันโรคไวรัส COVID-19

ถ่ายภาพ : อรทัย ลีใส