หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > วันที่ 9 มีนาคม 2563 ศูนย์วิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการ Library 4.0 : Library Run For Knowledge นำโดย อาจารย์ ดร.กัญญ์รัชการย์ เลิศอมรศักดิ์ รองผู้อำนวยการศูนย์วิทยบริการ
วันที่ 9 มีนาคม 2563 ศูนย์วิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการ Library 4.0 : Library Run For Knowledge นำโดย อาจารย์ ดร.กัญญ์รัชการย์ เลิศอมรศักดิ์ รองผู้อำนวยการศูนย์วิทยบริการ

ผู้ดูแลเว็บ admin
2020-03-26 09:58:43

        วันที่ 9 มีนาคม 2563 ศูนย์วิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการ Library 4.0 : Library Run For Knowledge นำโดย อาจารย์ ดร.กัญญ์รัชการย์ เลิศอมรศักดิ์ รองผู้อำนวยการศูนย์วิทยบริการ กล่าวเปิดโครงการ โดยทางศูนย์วิทยบริการ ได้จัดการแข่งขันชิงความเป็นเลิศในการแข่งขันตอบคำถาม การสืบค้นสารสนเทศ รวมทั้งระเบียบวิธีการใช้ห้องสมุดผ่านทางแอปพลิเคชัน Library Link โดยมีนักศึกษาจากคณะต่างๆให้ความสนใจในกิจกรรมครั้งนี้และเข้าร่วมแข่งขันชิงเงินทุนการศึกษาเป็นจำนวนมาก นักศึกษาที่ได้รับเงินรางวัลทุนการศึกษา ดังนี้ รางวัลชนะเลิศ นางสาวรุ้งตะวัน จอนแจ๊ก คณะวิทยาการจัดการ รับทุนการศึกษา 6,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 นางสาวบุญรัตน์ เชื้อวงศ์ คณะครุศาสตร์ รับทุนการศึกษา 4,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 นางสาวกมลชนก นรสิงห์ คณะครุศาสตร์ รับทุนการศึกษา 2,000 บาท และรองวัลชมเชยอีก 15 รางวัล ณ ชั้น 2 ศูนย์วิทยบริการ สำนักงานอธิการบดี

ถ่ายภาพ : อรทัย ลีใส