หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ขอเชิญเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการอ่านและทักษะการเรียนรู้ กิจกรรมกิจกรรมลูกชุบตุ๊กตาญี่ปุ่นแนวใหม่
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการอ่านและทักษะการเรียนรู้ กิจกรรมกิจกรรมลูกชุบตุ๊กตาญี่ปุ่นแนวใหม่

ผู้ดูแลเว็บ admin
2019-11-14 13:37:28

        ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการอ่านและทักษะการเรียนรู้ กิจกรรมกิจกรรมลูกชุบตุ๊กตาญี่ปุ่นแนวใหม่วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ชั้นลอย ศูนย์วิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ