หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > วันที่ 17 เมษายน 2563 ศูนย์วิทยบริการประชุมติดตามการปฏิบัติงานและวางแผนการทำงาน Work From Home ครั้งที่ 4
วันที่ 17 เมษายน 2563 ศูนย์วิทยบริการประชุมติดตามการปฏิบัติงานและวางแผนการทำงาน Work From Home ครั้งที่ 4

ผู้ดูแลเว็บ admin
2020-04-28 21:28:19

        วันที่ 17 เมษายน 2563 ศูนย์วิทยริการประชุมติดตามการปฏิบัติงานและวางแผนการทำงาน Work From Home ครั้งที่ 4 นำโดย อาจารย์ ดร.กัญญ์รัชการย์ เลิศอมรศักดิ์ รองผู้อำนวยการศูนย์วิทยบริการ โดยใช้ แอปพลิเคชัน Google Meet 

อยู่บ้าน....หยุดเชื้อ.....เพื่อชาติ