หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ปริญญานิพนธ์ ... ที่ทรงคุณค่า หนังสือเล่มนี้ผ่านร้อนผ่านหนาวมากว่า 30 ปี
ปริญญานิพนธ์ ... ที่ทรงคุณค่า หนังสือเล่มนี้ผ่านร้อนผ่านหนาวมากว่า 30 ปี

ผู้ดูแลเว็บ admin
2020-05-25 20:58:06

ปริญญานิพนธ์ ... ที่ทรงคุณค่า
        หนังสือเล่มนี้ผ่านร้อนผ่านหนาวมากว่า 30 ปี ยังคงมีร่องรอยของคราบน้ำไว้บนหนังสือเมื่อคราว ห้องสมุดเกิดไฟไหม้บริเวณพื้นที่เก็บงานวิจัย เมื่อปี 2541 หนังสือที่ทรงคุณค่านี้ เป็นปริญญานิพนธ์ ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีที่ทรงเสนอต่อมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนศึกษาศาสตร์ เมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ. 2529

เนื้อความบางส่วนจากปริญญานิพนธ์
        “…ผู้ใฝ่ใจในการศึกษาภาษาไทย ทั้งที่เป็นนักเรียนและมิใช่นักเรียนบางคนอาจจะไม่มีเวลาว่างที่จะอ่านหนังสือทุกเล่มได้จนครบถ้วน การอ่านหนังสือน้อยเล่มหรืออ่านเพียงเล่มเดียวจะไม่ทำให้ความรู้แตกฉานกว้วงขวาง การอ่านหนังสือที่จะให้ได้ปรโยชน์จนถึงอ่านนำความรู้และสำนวนโวหารที่ดีจากหนังสือที่อ่านไปเป็นแบบ เพื่อให้เขียนได้ดีขึ้นนั้น จำเป็นที่ผู้อ่านจะต้องอ่านอย่างเข้าใจถ่องแท้ ..”

        จะเห็นว่าท่านทรงให้ความสำคัญกับการอ่าน ฉะนั้น รออะไรหละค่ะ เข้ามาอ่านหนังสือห้องสมุดกันเยอะๆ นะคะเป็นกำลังให้พวกเราเพื่อเราจะได้คัดสรรหนังสือดีๆ เพื่อชาวสุนันทาต่อไป

หรือสอบถามรายละเอียดอินบ๊อกหาเราได้ที่ : m.me/ssru.library