หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > งดให้บริการพื้นที่ห้องสมุด
งดให้บริการพื้นที่ห้องสมุด

ผู้ดูแลเว็บ admin
2020-04-02 14:37:40

งดให้บริการพื้นที่ห้องสมุดปรับการให้บริการ 

        เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรการและแนวทางปฏิบัติในการป้องกันแพร่ระบาด  COVID-19 ท่านที่ต้องการยืม-คืน ทรัพยากรสาารสนเทศ สามารถติดต่อได้ที่เคาน์เตอร์บริการ หรือ โทร 02-1601246