หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > วารสารวิทยสารสนเทศและเทคโนโลยี ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2563
วารสารวิทยสารสนเทศและเทคโนโลยี ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2563

ผู้ดูแลเว็บ admin
2020-12-23 15:01:50

วารสารวิทยสารสนเทศและเทคโนโลยี ปีที่ 1 ฉบับที่ 2  กรกฎาคม-ธันวาคม 2563


        สามารถค้นหาบทความจาก Google scholar จัดทำโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ท่านที่สนใจ สามารถอ่านได้ที่   www.jait.ssru.ac.th