หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 กลุ่ม KM ห้องสมุด ได้เข้าร่วมกิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) "ช่องทางการให้บริการใหม่ด้วย LINE Official"
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 กลุ่ม KM ห้องสมุด ได้เข้าร่วมกิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) "ช่องทางการให้บริการใหม่ด้วย LINE Official"

ผู้ดูแลเว็บ admin
2020-03-26 09:34:20

        วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 กลุ่ม KM ห้องสมุด ได้เข้าร่วมกิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) "ช่องทางการให้บริการใหม่ด้วย LINE Official" ณ ห้อง Smart Class Room ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดีฯ