หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > เข้าร่วมอบรมโครงการ “เตรียมความพร้อมต่อสถานการณ์ฉุกเฉิน ประจำปี 2563”
เข้าร่วมอบรมโครงการ “เตรียมความพร้อมต่อสถานการณ์ฉุกเฉิน ประจำปี 2563”

ผู้ดูแลเว็บ admin
2020-03-26 09:41:32

         วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 ศูนย์วิทยบริการ นำโดย อาจารย์ ดร.กัญญ์รัชการย์ เลิศอมรศักดิ์ รองผู้อำนวยการศูนย์วิทยบริการ และบุคลากรของศูนย์วิทยบริการ เข้าร่วมอบรมโครงการ “เตรียมความพร้อมต่อสถานการณ์ฉุกเฉิน ประจำปี 2563” โดยมีวิทยากรจากสำนักป้องกันและบรรเทสาธารณภัยสามเสน เข้าให้ความรู้ในหลักสูตร “การดับเพลิงขั้นต้น” รวมไปถึงการจำลองเหตุการณ์แก่บุคลากรของศูนย์วิทยบริการ ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอุปกรณ์ต่างๆในการดับเพลิง การเข้าถึงพื้นที่เกิดเหตุ พร้อมอพยพเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บได้ทันท่วงที รวมไปถึงการรักษาชีวิตและทรัพย์สินของทางราชการให้ได้มากที่สุด

ถ่ายภาพ : อรทัย ลีใส