หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ขอเชิญคณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ นักศึกษา และผู้สนใจ ส่งบทความวิจัยและบทความวิชาการ
ขอเชิญคณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ นักศึกษา และผู้สนใจ ส่งบทความวิจัยและบทความวิชาการ

ผู้ดูแลเว็บ admin
2020-04-02 14:42:28

ขอเชิญคณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ นักศึกษา และผู้สนใจ

        ส่งบทความวิจัยและบทความวิชาการ เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่องค์ความรู้ด้านสารสนเทศศาสตร์ สารสนเทศศึกษา บรรณารักษศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการเทคโนโลยี และสาขาอื่น ๆ ซึ่งเป็นวิทยาการและองค์ความรู้ร่วมสมัย เพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาปีที่ 1 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2563(กำหนดออกปีละ 2 ฉบับ)

ฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ เปิดรับบทความถึง 30 เมษายน 2563

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนและส่งบทความได้ที่ www.jarit.ssru.ac.th
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-1601155
มือถือ 086-6622780
e-mail : jarit@ssru.ac.th