หน้าหลัก > ประกาศ

เอกสารประกอบการบรรยายโครงการสัมมนาห้องสมุดกับการออกแบบกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในยุคดิจิทัล
เนือหาการอบรม        • การออกแบบการอ่านในยุคดิจิทัล.pptxประวัติวิทยากร ...
2018-06-15 10:09:05
ลงทะเบียนสัมมนาทางวิชาการเรื่อง ห้องสมุดกับการออกแบบกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในยุคดิจิทัล
สมัครเข้าร่วมโครงการตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าร่วมดาวน์โหลด รายละเอียดโครงการกำหนดการ.pdfโครงการจัดสัมมนา ...
2018-04-19 09:56:44
แจ้งผู้เข้าร่วมกิจกรรม โครงการ ห้องสมุด 4.0 ชวนคู่หูมาเป็น GuRu
        แจ้งนักศึกษาที่สมัครร่วมแข่งขัน "ชวนคู่หูเป็น GURU ห้องสมุด" ม ...
2018-04-19 09:55:45
กิจกรรม “ชวนคู่หู มาเป็น GURU ห้องสมุด” ชิงเงินรางวัลทุนการศึกษา 6,000 บาท
               ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันชิงความเป็นเล ...
2018-04-18 14:44:53
ลงทะเบียนอบรมเชิงปฏิบัติการ การอ้างอิงและการเขียนบรรณานุกรมรูปแบบ APA สำหรับวิทยานิพนธ์และการทำวิจัย R2R
โครงการบริการวิชาการและส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ประจำปีงบประมาณ 2561รายละเอียดหลักสูตรสามารถดาวน์โหลด ...
2018-04-18 14:43:33
รายละเอียดโครงการ Book Fair
Library Book Fair17 -19 มกราคม 2561ณ ชั้นลอย อาคารสำนักงานอธิการบดีและศูนย์วิทยบริการ    & ...
2018-01-30 15:03:28
ประกาศปัจจุบัน