หน้าหลัก > ประกาศ > ศูนย์วิทยบริการ > ขอเชิญร่วมคัดเลือกหนังสือเพื่อเสนอซื้อเข้าห้องสมุด ในงาน Library Book Fair ครั้งที่ 2
ขอเชิญร่วมคัดเลือกหนังสือเพื่อเสนอซื้อเข้าห้องสมุด ในงาน Library Book Fair ครั้งที่ 2

ผู้ดูแลเว็บ admin
2019-02-04 13:15:29


        ศูนย์วิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการ Library Book Fair ครั้งที่ 2  ในวันที่ 20 – 22 พฤศจิกายน 2561 เวลา 9.00 – 17.00 น. ณ ศูนย์วิทยบริการ ชั้นลอย อาคารสำนักงานอธิการบดีและศูนย์วิทยบริการ เพื่อให้อาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรให้มีโอกาสคัดเลือกหนังสือจากสำนักพิมพ์และร้านค้าต่างๆ ได้โดยตรงเพื่อเสนอให้ศูนย์วิทยบริการพิจารณาจัดซื้อได้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้** 

        ร่วมคัดเลือกหนังสือจากร้านค้าในงานส่งเป็นรายชื่อให้ห้องสมุดจัดซื้อไว้บริการในห้องสมุด โดยใช้งบประมาณปี 2562 ของศูนย์วิทยบริการ หรือเลือกซื้อหนังสือไว้ใช้เป็นการส่วนตัวในราคาลดพิเศษจากร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ  กิจกรรมพบนักเขียนและเสวนาหนังสือน่าอ่าน ชิม ช้อป ตลอดงานกับร้านค้าฝีมือนักศึกษา และกิจกรรมร่วมสนุกแจกของรางวัลตลอดงาน

         **การสั่งซื้อเข้าห้องสมุดจำกัดจำนวนอาจารย์สั่งได้ไม่เกิน 3 ชื่อเรื่อง นักศึกษา 1 ชื่อเรื่อง และขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาหนังสือวิชาการที่ตรงกับสาขาวิชาของผู้สั่งซื้อก่อนหนังสือประเภทบันเทิง