หน้าหลัก > ประกาศ > ศูนย์วิทยบริการ > ปิดบริการ วันที่ 15 ธ.ค. 61 - 4 ม.ค. 62
ปิดบริการ วันที่ 15 ธ.ค. 61 - 4 ม.ค. 62

ผู้ดูแลเว็บ admin
2018-12-04 10:30:57


ศูนย์วิทยบริการฯ ปิดบริการ ในวันที่ 15 ธันวาคม 2561 ถึงวันที่ 4 มกราคม 2562  เนื่องจากปรับปรุงพื้นที่ให้บริการ 

*** (ยกเว้นวันที่ 17 ธันวาคม 2561 เปิดบริการ)