หน้าหลัก > ข่าว > ห้องสมุดชวนอ่าน
ห้องสมุดชวนอ่าน

วันนี้ศูนย์วิทยบริการ ขอนำเสนอหนังสือเพื่อการท่องเที่ยว (หมวด 900 ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ)
        ฤดูหนาวมาแล้ววว และก็มักจะมาพร้อมกับฤดูของการท่องเที่ยว เพราะช่วงนี ...
2020-12-15 14:45:38
รายชื่อหนังสือภาษาอังกฤษใหม่ พร้อมให้บริการ
รายชื่อหนังสือใหม่ พร้อมให้บริการ          หนังสือภาษาอังกฤษ >> ...
2020-05-25 20:49:36
รายชื่อหนังสือใหม่ ประจำเดือนเมษายน พร้อมให้บริการหนังสืออ้างอิง
รายชื่อหนังสือใหม่ ประจำเดือนเมษายน พร้อมให้บริการ         หนังสืออ้างอิง & ...
2020-05-08 10:14:34
รายชื่อหนังสือใหม่ ประจำเดือนเมษายน พร้อมให้บริการ หมวด 900 ประวัติศาสตร์และภูมิศาสตร์
รายชื่อหนังสือใหม่ ประจำเดือนเมษายน พร้อมให้บริการ         หมวด 900 ประวัติ ...
2020-05-08 10:16:36
รายชื่อหนังสือใหม่ ประจำเดือนเมษายน หมวด 600 เทคโนโลยี
        หมวด 600 เทคโนโลยี >>> shorturl.at/mwFKV <<<สนใจเล่มไห ...
2020-04-28 21:46:02
รายชื่อหนังสือใหม่ ประจำเดือนเมษายน หมวด 400 ภาษาศาสตร์
        รายชื่อหนังสือใหม่ ประจำเดือนเมษายน พร้อมให้บริการ หมวด 400 ภาษาศาส ...
2020-04-28 21:44:17
ขอแสดงความอาลัยต่อการจากไปของท่าน ผลงานของพนมเทียน ให้บริการที่ศูนย์วิทยบริการ หมวดนวนิยาย
วรรณศิลป์นั้น สำคัญไฉน        ในงานเขียนเกือบทุกชนิด ผู้เขียนมักจะสอดแทรกศิลปะกา ...
2020-04-28 21:41:56
รายชื่อหนังสือใหม่ ประจำเดือนเมษายน พร้อมให้บริการ หมวด 300 สังคมศาสตร์
รายชื่อหนังสือใหม่ ประจำเดือนเมษายน         พร้อมให้บริการ หมวด 300 สังคมศา ...
2020-04-28 21:40:05
ข่าวย้อนหลัง