หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์

ธ สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์ ๑๓ ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
ธ สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์๑๓ ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเ ...
2020-10-16 10:18:47
เนื่องในโอกาส วันคล้ายวันประสูติพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์
เนื่องในโอกาส วันคล้ายวันประสูติพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ทรงเจริญพระชันษา ๓๘ ปี ๘ ต ...
2020-10-16 10:20:28
วันที่ 4-7 กันยายน 2563 ศูนย์วิทยบริการฯปิดบริการ
วันที่ 4-7 กันยายน 2563 ศูนย์วิทยบริการฯปิดบริการ ...
2020-09-15 14:11:49
วันอังคารที่ 1 กันยายน 2563 เปิดบริการเวลา 13.00 น.
วันอังคารที่ 1 กันยายน 2563 เปิดบริการเวลา 13.00 น. ...
2020-09-15 14:11:02
วันที่ 11 สิงหาคม 63 บุคคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศร่วมทำกิจกรรม “ราชภัฏอาสาพัฒนาชุมชน”
        วันที่ 11 สิงหาคม 63 บุคคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศร่วมทำกิ ...
2020-08-17 15:52:29
ประกาศ!!! นักศึกษาชั้นปีที่ 2,3,4,5 จะหมดอายุสมาชิก โปรดแสดงหลักฐานการ ชำระค่าบำรุงการศึกษาปี 2563 (1/2563)
ประกาศ !!! นักศึกษาชั้นปีที่ 2,3,4,5        จะหมดอายุสมาชิก โปรดแสดงหลักฐานการ ช ...
2020-08-17 14:50:43
เปิดให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.00 -20.00 น. เสาร์ –อาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 09.00 -17.00 น.
ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเปิดให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.00 -20. ...
2020-07-31 13:50:07
ปิดบริการวันที่ 25-28 กรกฎาคม 2563
ปิดบริการวันที่  25-28 กรกฎาคม 2563เปิดบริการวันที่  29 กรกฎาคม 2563 ...
2020-07-31 13:42:45
ประชุมจัดทำร่างเตรียมแผนงบประมาณปี 2564 ห้องconference room 1
        วันที่ 20 กรกฎาคม 2563 ศูนย์วิทยบริการ นำโดยอาจารย์ ดร.กัญญ์รัชการย์ เลิ ...
2020-07-24 10:52:27
ข่าวย้อนหลัง