หน้าหลัก > ข่าว > ประมวลภาพกิจกรรม
ประมวลภาพกิจกรรม

การบรรยายเรื่อง “การอ่านกับหนังสือเล่มโปรดของคุณแม่คนดัง” วิทยากรโดย คุณอรศรี บาเล็นซิเอก้า ฮอนโนว์
        โครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง ห้องสมุดกับการออกแบบกิจกรรมส่งเสริมการอ่า ...
2018-06-18 13:52:45
การบรรยายเรื่อง “ห้องสมุดกับการสร้างวัฒนธรรมการอ่าน”
      โครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง ห้องสมุดกับการออกแบบกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในยุคด ...
2018-06-18 11:43:51
การเปิดงาน โครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง ห้องสมุดกับการออกแบบกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในยุคดิจิทัล
       วันที่ 14 มิถุนายน 2561 ศูนย์วิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเ ...
2018-06-18 10:52:26
กิจกรรม "รดน้ำขอพรนายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ"
        วันนี้ (25 เมษายน 2561) ผู้บริหารและบุคลากรสำนักวิทยาบริการและเทคโนโลยีส ...
2018-04-30 15:45:59
เก็บตกภาพโครงการประกวดอาภรณ์งามตามกรุงรัตนโกสินทร์
        เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2561 ศูนย์วิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสา ...
2018-04-17 13:33:54
บุคลากรศูนย์วิทยบริการ จัดตกแต่งเตรียมพร้อมสถานที่ ของโครงการประกวดอาภรณ์งามตามกรุงรัตนโกสินทร์
         วันนี้ (5 เมษายน 2561) บุคลากรศูนย์วิทยบริการ จัดตกแต่งเตรียมพร้อม ...
2018-04-09 11:14:31
โครงการสัมมนาเครือข่ายองค์กรการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา (Mini UKM) ครั้งที่ 18
      วันที่ 4-5 เมษายน 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นเจ้าภาพดำเนินการโครงการส ...
2018-04-09 11:09:13
ข่าวย้อนหลัง