หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์

งดให้บริการพื้นที่ห้องสมุด แต่เราบริการทรัพยากรสารสนเทศ สามารถใช้บริการทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์ได้ตามปกติ ผ่านระบบ VPN
ศูนย์วิทยบริการ ปรับการให้บริการ เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติในการป้องกันการแพร่ระบาด COVID-19----&nb ...
2021-01-15 19:17:36
บริการทรัพยากรสารสนเทศ ท่านสามารถใช้บริการทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์ได้ตาทปกติ ผ่านระบบ VPN
ศูนย์วิทยบริการ ปรับการให้บริการ เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติในการป้องกันการแพร่ระบาด COVID-19----&nb ...
2021-01-05 12:04:30
ปรับการให้บริการ เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติในการป้องกันการแพร่ระบาด COVID-19 งดให้บริการพื้นที่ห้องสมุด
ศูนย์วิทยบริการ ปรับการให้บริการ เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติในการป้องกันการแพร่ระบาด COVID-19---- งด ...
2021-01-05 12:02:04
ขยายเวลาส่งหนังสือคืน!! หนังสือทุกเล่มที่มีกำหนดส่งคืน
        ขยายเวลาส่งหนังสือคืน!! หนังสือทุกเล่มที่มีกำหนดส่งคืนตั้งแต่ วันที่ 28 ...
2021-01-05 11:58:23
วารสารวิทยสารสนเทศและเทคโนโลยี ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2563
วารสารวิทยสารสนเทศและเทคโนโลยี ปีที่ 1 ฉบับที่ 2  กรกฎาคม-ธันวาคม 2563      ...
2020-12-23 15:01:50
วันที่ 18 ธันวาคม 2563 เปิดบริการ เวลา 13.00-20.00 น.
วันที่ 18 ธันวาคม 2563เปิดบริการ  เวลา 13.00-20.00 น. ...
2020-12-23 15:03:19
ปิดบริการ วันที่ 10-13 ธันวาคม 2563 เปิดบริการ วันที่ 14 ธันวาคม 2563
การเปิด-ปิดบริการศูนย์วิทยบริการ          • ปิดบริการ    ...
2020-12-15 14:44:16
ศูนย์วิทยบริการ เปิดให้บริการ จันทร์ - วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.00 -20.00 น.
กำหนดการเปิด-ปิด ศูนย์วิทยบริการ     จันทร์ - ศุกร์       08.00 - ...
2020-12-15 14:40:43
ศูนย์วิทยบริการปิดบริการ วันที่ 24-26 พฤศจิกายน 2563
การเปิด-ปิดบริการศูนย์วิทยบริการ            • ปิดบริการ  ...
2020-12-15 14:30:42
ข่าวย้อนหลัง