หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์

เชิญร่วมกิจกรรม บลูเบอร์รี่ชีสพาย
       เชิญร่วมกิจกรรม บลูเบอร์รี่ชีสพาย วันพฤหัสบดีที่ 24 มกราคม 2562 เวลา 13.0 ...
2019-01-21 13:16:09
ประชุม KM กลุ่มห้องสมุด เรื่องเทคนิคการใช้ Library Link
         บุคคลากรศูนย์วิทยบริการ ประชุม KM กลุ่มห้องสมุด เรื่องเทคนิคการใช้ ...
2019-01-14 12:35:37
ศูนย์วิทยบริการคัดหนังสือวารสารเก่าออก
ศูนย์วิทยบริการคัดหนังสือวารสารเก่าออก ...
2019-01-14 10:53:13
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา ...
2019-01-14 10:51:09
ร่วมทำบุญตักบาตรกิจกรรมปีใหม่ 2562
        สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมทำบุญตักบาตรกิจกรรมปีใหม่ 2562 ...
2019-01-14 10:58:33
ประชุมติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานจัดการความรู้ ของกลุ่มความรู้สายสนับสนุนวิชาการครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2562
        สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้าใน ...
2019-01-14 10:48:35
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
        สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ รองอธิการบดีฝ ...
2019-01-14 10:46:37
เข้ามอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ ท่านอธิการบดี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
        สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้ามอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ ท่านอธิกา ...
2019-01-14 10:56:28
ข้าร่วมกิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจและแลกเปลี่ยนเรียนรู้(KM)
        เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2561 กลุ่ม KM ห้องสมุด ได้เข้าร่วมกิจกรรมสร้างควา ...
2019-01-14 10:25:43
กิจกรรมเปิดหนังสือมีชีวิตสวนสุนันทา
        วันที่ 17 ธันวาคม 2561 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศจัดโครงกา ...
2019-01-14 10:22:47
ข่าวย้อนหลัง