หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการอ่านและทักษะการเรียนรู้ กิจกรรมกิจกรรมลูกชุบตุ๊กตาญี่ปุ่นแนวใหม่
        ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าร่วมโ ...
2019-11-14 13:37:28
ขอเชิญร่วมคัดเลือกหนังสือเพื่อเสนอซื้อเข้าห้องสมุด ในงาน Library Book Fair ครั้งที่ 3
        ศูนย์วิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการ Library B ...
2019-11-14 13:39:45
กำหนดการเปิด-ปิดบริการของศูนย์วิทยบริการฯ วันที่ 4-6 พ.ย.62
กำหนดการเปิด-ปิดบริการของศูนย์วิทยบริการฯ  ...
2019-11-14 13:50:20
กำหนดการเปิด-ปิดบริการของศูนย์วิทยบริการฯ
กำหนดการเปิด-ปิดบริการของศูนย์วิทยบริการฯ ...
2019-10-11 12:17:25
ยินดีต้อนรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาภาษาไทย คณะครุศาสตร์
        วันที่ 23 สิงหาคม 2562 ศูนย์วิทยบริการ ต้อนรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาภา ...
2019-09-23 13:38:52
วันจันทร์ที่ 26 สิงหาคม 2562 เปิดบริการเวลา 13.00 น.
วันจันทร์ที่ 26 สิงหาคม 2562 เปิดบริการเวลา 13.00 น. ...
2019-09-24 17:32:17
ศูนย์วิทยบริการ ต้อนรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 แขนงวิชาการประชาสัมพันธ์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ
        วันที่ 19 สิงหาคม 2562 ศูนย์วิทยบริการ ต้อนรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 แขนงวิ ...
2019-09-23 13:31:12
ข่าวย้อนหลัง