หน้าหลัก > ข่าว > วารสารใหม่ประจำสัปดาห์
วารสารใหม่ประจำสัปดาห์

เรือกอและ
บุหรงซีงอ. (2561, มกราคม-มีนาคม). เรือกอและ. วัฒนธรรม. 57(1). 86-91.        ...
2018-08-27 14:18:18
โมเดลเชิงสาเหตุของพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศเพื่อการเรีนต่อการรู้สารสนเทศของนักศึกษาปริญญาตรี คณะศิลปะศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
เดชนนัย จุ้นชม และดิชิตชัย เมตาริกานนท์. (2560, กรกฎาคม-ธันวาคม). โมเดลเชิงสาเหตุของพฤติกรรมการแสวงห ...
2018-04-02 11:10:53
เครื่องซีลสูญญากาศควรมีติดบ้านไหม?
นัฐพล ตั้งสุภูมิ. (2561, กุมภาพันธ์). เครื่องซีลสูญญากาศควรมีติดบ้านไหม?. Gourmet&Cuisine. (211) ...
2018-04-02 11:07:49
เครปเย็นช็อกโกแลตกล้วยหอม และเครปเย็นไส้ผลไม้กวน
Maeban. (2561, มกราคม). เครปเย็นช็อกโกแลตกล้วยหอม และเครปเย็นไส้ผลไม้กวน.  แม่บ้าน. (584). ...
2018-04-02 10:24:54
แนวโน้มของผลิตภัณฑ์อาหารมื้อว่าง
แนวโน้มของผลิตภัณฑ์อหารมื้อว่าง.   Food focus thailand. 13(142). 30-35.     &nbs ...
2018-03-26 13:37:40
การแพร่กระจายของโลหะหนักที่ปนเปื้นจากกิจกรรมการคัดแยกขยะอิเล็อทรอนิกส์เข้าสู่ระบบระบายน้ำ
ศีลาวุธ ดำรงศิริ.(2560, ตุลาคม-ธันวาคม).   การแพร่กระจายของโลหะหนักที่ปนเปื้นจากกิจกรรมการ ...
2018-03-26 13:34:57
ความสัมพันธ์ระหว่างงานสืบค้นกับสภาวะอารมณ์ระหว่างการสืบค้น
ธนกิจ อธิชา และทรงพันธ์ เจิมประยงค์. (2560, เมษายน-มิถุนายน).  ความสัมพันธ์ระหว่างงาน   &n ...
2018-03-26 13:22:09
เมืองไทยประกันชีวิต สร้างมิติใหม่ ดูแลสุขภาพแบบเจาะลึกถึงดีเอ็นเอ (2560, สิงหาคม)
เมืองไทยประกันชีวิต สร้างมิติใหม่ ดูแลสุขภาพแบบเจาะลึกถึงดีเอ็นเอ (2560, สิงหาคม). การ     ...
2018-02-14 15:46:45
เกาะเกร็ดกับวิถีชีวิตริมน้ำ
ชอบชม. (2560, สิงหาคม). เกาะเกร็ดกับวิถีชีวิตริมน้ำ. แม่บ้าน. (579). 72-73.      &nbs ...
2018-02-14 15:43:41
ชีวิตรักอาจจะพัง เพราะไม่กล้าคุยกัน เรื่องวางแผนการเงิน
สุรกิจ พิทักษ์ภากร. (2560, สิงหาคม). ชีวิตรักอาจจะพัง เพราะไม่กล้าคุยกัน เรื่องวางแผนการ   &nbs ...
2018-02-14 15:40:37
ข่าวปัจจุบัน