หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป เปิดบริการเวลา 8.00 - 16.30 น.
ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป เปิดบริการเวลา 8.00 - 16.30 น. ...
2020-03-19 13:15:33
ศูนย์วิทยบริการฯ ขยายเวลาส่งคืนหนังสือ
ศูนย์วิทยบริการฯ ขยายเวลาส่งคืนหนังสือ เนื่องจากการปรับเวลาการให้บริการในช่วงสถานการณ์การแพร่ระ ...
2020-03-17 17:38:07
ปิดบริการ วันที่ 12-16 มีนาคม 2563
ปิดบริการ วันที่ 12-16 มีนาคม 2563 ...
2020-03-17 10:09:06
กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ สร้างความตระหนักป้องกันช่วยกันป้องกัน COVID-19
กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างความตระหนักป้องกันช่วยกันป้องกัน COVID-19 " เรามาช่วยกัน "& ...
2020-03-26 09:53:39
วันที่ 9 มีนาคม 2563 ศูนย์วิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการอบรมทำเจลแอลกอฮอล์ล้างมืออย่างถูกหลัก
        วันที่ 9 มีนาคม 2563 ศูนย์วิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ...
2020-03-26 09:47:55
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ "อบรมทำเจลแอลกอฮอล์ล้างมืออย่างถูกหลักโดยผู้เชี่ยวชาญ" ฟรี!!! ไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ
ร่วมส่งเสริมและสนับสนุนมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19        ขอเ ...
2020-03-26 09:44:43
เข้าร่วมอบรมโครงการ “เตรียมความพร้อมต่อสถานการณ์ฉุกเฉิน ประจำปี 2563”
         วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 ศูนย์วิทยบริการ นำโดย อาจารย์ ดร.กัญญ์รั ...
2020-03-26 09:41:32
วันนี้เราขอแนะนำหนังสือเกี่ยวกับการออกกำลังกาย >>> 613.7 - 613.79
Run for Knowledge        คนไทยในช่วงหลายปีที่ผ่านมานี้ หันมาให้ความสำคัญกับการดู ...
2020-03-26 09:39:55
ข่าวย้อนหลัง