หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > โครงการบริการวิชาการและส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ “หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการ การอ้างอิงและการเขียนบรรณานุกรมรูปแบบ APA สำหรับวิทยานิพนธ์และการทำวิจัย R2R รุ่นที่ 2”
โครงการบริการวิชาการและส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ “หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการ การอ้างอิงและการเขียนบรรณานุกรมรูปแบบ APA สำหรับวิทยานิพนธ์และการทำวิจัย R2R รุ่นที่ 2”

ผู้ดูแลเว็บ admin
2018-05-09 14:20:46

        วันที่ 8 พฤษภาคม 2561 ศูนย์วิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดโครงการบริการวิชาการและส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ “หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการ การอ้างอิงและการเขียนบรรณานุกรมรูปแบบ APA สำหรับวิทยานิพนธ์และการทำวิจัย R2R รุ่นที่ 2” โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.กัญญ์รัชการย์ นิลวรรณ รองผู้อำนวยการศูนย์วิทยบริการ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน สำหรับการอบรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประภาส พาวินันท์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย ประจำสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง มาเป็นวิทยากรบรรยายและฝึกปฏิบัติ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจในการอ้างอิงและการเขียนบรรณานุกรมรูปแบบ APA

        *** ( สามารถดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้จากใต้ภาพ ) ***