หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > หนังสือมีชีวิตสวนสุนันทา ครั้งที่ 3 ตอนที่ 7 "ลูกพระนางสู่นักบริหารยุคใหม่"
หนังสือมีชีวิตสวนสุนันทา ครั้งที่ 3 ตอนที่ 7 "ลูกพระนางสู่นักบริหารยุคใหม่"

ผู้ดูแลเว็บ admin
2019-05-10 13:52:35

        วันที่ 19 เมษายน 2562 ศูนย์วิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการเปิดโลกการอ่าน Human Library : หนังสือมีชีวิตสวนสุนันทา ครั้งที่ 3ตอนที่ 7 "ลูกพระนางสู่นักบริหารยุคใหม่" โดย นายธวัชชัย สู่เพื่อน ผู้อำนวยการสำนักทรัพย์สินและรายได้ กับมุมมอง แนวคิด ประสบการณ์และทัศนคติในการทำงาน จากผู้บริหารยุคใหม่ด้านธุรกิจ และการบริหารงานองค์กรอย่างไรให้ประสบความสำเร็จ ผู้ซึ่งเป็นทั้งศิษย์เก่าและบุคลากร ผูกผันกับการทำงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทามานับสิบปี จนก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักทรัพย์สินและรายได้ ณ ศูนย์วิทยบริการ ชั้นลอย อาคารสำนักงานอธิการบดีและศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา