หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > หนังสือมีชีวิตสวนสุนันทา ครั้งที่ 3 ตอนที่ 8 "เปิดเส้นทางสู่ฝันนักร้องลูกทุ่ง"
หนังสือมีชีวิตสวนสุนันทา ครั้งที่ 3 ตอนที่ 8 "เปิดเส้นทางสู่ฝันนักร้องลูกทุ่ง"

ผู้ดูแลเว็บ admin
2019-05-10 13:53:39

        วันที่ 19 เมษายน 2562 ศูนย์วิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี จัดโครงการเปิดโลกการอ่าน Human Library : หนังสือมีชีวิตสวนสุนันทา ครั้งที่ 3 ตอนที่ 8 "เปิดเส้นทางสู่ฝันนักร้องลูกทุ่ง" โดยนางสาวกันยากร สุจริตเนติการ นักประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการกับแนวคิด ประสบการณ์ชีวิต และชมการขับร้องเพลงลูกทุ่งเพราะ ๆ จากสาวผู้สานฝันเพื่อก้าวสู่การเป็นนักร้องลูกทุ่ง ณ ศูนย์วิทยบริการ ชั้นลอย อาคารสำนักงานอธิการบดีและศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา